0347081819

Vải Lau Công Nghiệp Thông Thường

Giá cả giẻ lau được tính theo khối lượng mỗi Kg.

Vải lau sử dụng miếng vải lớn từ khổ A4 trở lên dễ dàng cho việc sử dụng

Giao hàng miễn phí

LH: 0347 081 819